De zwerfhondjes worden geadopteerd vanuit Turkije. Aangezien Turkije geen EU-lidstaat is moeten we  1voldoen aan strenge normen en wetten vooraleer de honden naar hun gouden mandje kunnen vliegen.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat honden en katten minimaal zeven maanden oud moeten zijn op het moment van de adoptie.

Vooraleer ze op transport kunnen worden gezet naar België of Nederland doorlopen de dieren een hele procedure :

 • Ze worden bij aankomst in de opvang medisch gecheckt en krijgen ze alle nodige verzorging en/of vaccinaties.
 • Alle dieren in de opvang worden gesteriliseerd of gecastreerd.
 • Ze worden gevaccineerd tegen hondsdolheid vanaf een minimumleeftijd van 3 maanden.
 • Tenminste 30 dagen na de vaccinatiedatum volgt er een bloedafname (titerbepaling).
 • Vervolgens, dus na de datum van titerbepaling, moeten ze een periode van 90 dagen in quarantaine in Turkije door te brengen.
 • De honden zijn in het bezit van een microchip, een paspoort en een attest van anti-rabiës bloedproef (titerbepaling). Ze hebben ook vaccinaties gekregen tegen frequent voorkomende ziektes.

Belangrijke info : Elke hond die beschikbaar staat op onze website doorloopt op dit moment deze uitvoerprocedure. Dit betekent dat de datum van toegelaten vertrek naar het buitenland varieert van hond tot hond.

3Een hond adopteren ? Een schitterend idee, maar…

Waarom zouden we een pup kopen terwijl duizenden honden, jonge en oude, grote en kleine, een uitzichtloos, liefdeloos bestaan moeten leiden ?

Gelukkig zijn er mensen met een groot hart die een verstoten sukkelaar een warm nest willen bieden. Maar een hond adopteren mag niet enkel in een sentimentele opwelling gebeuren.

Als adoptant moet u immers heel wat verantwoordelijkheden opnemen. Zo zou iedere kandidaat-adoptant zich een aantal vragen moeten stellen, zoals :

 • Kan ik elke dag met de hond een wandeling maken ? Ook als het koud is en het regent?
 • Is mijn woning en tuin ingericht om op een veilige manier een hond te houden ?
 • Laat mijn budget de aankoop van hondenvoer toe ?
 • Besef ik dat voor dierenartskosten de mutualiteit niet tussenkomt ?
 • Ben ik bereid eventueel lid te worden van een hondenschool om te leren omgaan met mijn hond ?
 • Kan ik voldoende “doen” met mijn hond ?
 • Zoek ik een vakantiebestemming waarbij mijn hond meekan of heb ik opvang gedurende de vakantieperiode ?
 • Besef ik dat een SOS-hondje adopteren niet hetzelfde is als het adopteren van een pup?
 • Ben ik bereid mijn adoptiehond de nodige tijd te geven om zich aan te passen aan een volledig nieuwe omgeving?

Is het antwoord op deze vragen een volmondig “ja” dan bent u klaar een hond te adopteren.

 

Verdringt een buitenlandse hond “onze” asielhond?2

Onderzoek is uitgevoerd door Animal Foundation Platform. Er is een jaarlijkse (gemiddelde) verdeling van 180 000 honden in Belgie of Nederland.

 • 8 300 honden komen uit het buitenland
 • 40 000 honden komen voort uit de fok met stamboom
 • 132 000 honden komen voort uit de commerciële hondenfok, waarvan 95 procent uit het voormalige Oostblok.

CONCLUSIE : KOOP GEEN HONDEN MEER UIT DE COMMERCIELE BROODFOK. Hiermee kunnen we 132 000 asielhonden helpen uit binnen- en buitenland!

Onze adoptierubriek

In onze rubriek adoptie (klik hier) vindt u de honden die beschikbaar zijn voor adoptie. Deze worden beschreven met informatie over hun achtergrond, herkomst en de manier waarop de hond bij de SOS-opvang terechtkwam. Met een aantal foto’s proberen we de kandidaat-adoptanten met hun nieuwe vriend in spe kennis te laten maken. Het grootste deel van de honden verblijft nog in onze opvang in Turkije. Indien u dat zou wensen kan u de hond gaan bezoeken in Antalya tijdens uw (zomer)vakantie! Een klein aantal verblijft een pleeggezin in België of Nederland zodat ze zich al kunnen aanpassen aan het leven in een gezin. U kunt de hond van uw keuze dan vrijblijvend gaan bezoeken in zijn pleeggezin. Bij het eerste contact met iemand van onze organisatie wordt er eerst een intakevragenlijst opgestuurd om na te gaan of de gekozen hond en de adoptant een goede match zijn en om op die manier een duidelijk beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Enthousiaste kandidaat-adoptanten kunnen de bijlage alvast downloaden, invullen en meesturen met hun mailtje: Intake vragenlijst adoptie

Het huisbezoek

Het is ons beleid dat we steeds voorafgaandelijk aan de adoptie iemand sturen om een huisbezoek uit te voeren. Dit om een idee te hebben in welke leefomgeving de hond straks misschien terechtkomt. Het is een voorzorgsmaatregel waarbij we proberen zowel voor de hond als voor de adoptant de juiste match te vinden.

Adoptie

De adoptie wordt vastgelegd in een adoptieovereenkomst ter bescherming van het dier, de adoptant en de vereniging. Elke partij heeft rechten maar ook plichten.

De adoptiebijdrage bedraagt 400€ (inclusief nieuwe riem + nekband/tuig) . Dit bedrag is exclusief chipregistratie. Conform de wettelijke bepalingen dient er gezorgd te worden voor een tijdige chipregistratie na adoptie en aankomst in België of Nederland. De vereniging en adoptanten verbinden zich er toe deze chipregistratie tijdig te laten gebeuren. De adoptant moet de vereniging een bewijs bezorgen van deze registratie binnen 7 dagen na adoptie.

De adoptiebijdrage is onvoldoende om de reële kost te dekken. Donaties blijven steeds meer dan welkom. 

SOS werkt met zijn eigen tuigjes en riemen. Elke adoptiehond die overvliegt naar zijn nieuwe adoptiegezin of tijdelijk pleeggezin zal in het bezit zijn van een eigen, nieuw tuigje en bijhorende riem. Adoptanten mogen dat op termijn vervangen door iets naar hun eigen keuze, maar de reis naar hun nieuwe thuis gebeurt met de honden hun persoonlijke, veilige tuig.  Aangezien alles nieuw is voor deze hondjes is het in de eerste periode na aankomst van cruciaal belang om ontsnapping te voorkomen.

Aandachtspunten

Indien door omstandigheden de hond niet langer past in uw bestaan is in de adoptieovereenkomst uitdrukkelijk bepaald dat de adoptant het dier niet mag verkopen of wegschenken. In dit geval gaat het dier terug richting SOS.

Indien de hond een zware medische ingreep dient te ondergaan verbindt de adoptant er zich toe de vereniging hiervan voorafgaandelijk te verwittigen. Bij een spoedgeval zal deze melding zo vlug als mogelijk plaatsvinden.

Aankomst van de hond

Uiteindelijk is de grote dag aangebroken waarop u uw nieuwe gezinslid mag verwelkomen. U mag uw nieuwe gezinslid gaan afhalen op de luchthaven. De planning van de vlucht (datum, tijdstip en locatie van aankomst) wordt met u gecommuniceerd. Een verantwoordelijke van de organisatie maakt de reiskooien open en overhandigt uw hond samen met de noodzakelijke documenten zoals internationaal paspoort met bewijs van de inentingen. Voor de hond begint een nieuw en beter hoofdstuk van zijn leven. Veel plezier samen !

Opvolging

Eens thuis gekomen en wat gesetteld, wordt u nog een aantal keren gecontacteerd om te zien of alles goed verloopt. De hond zal moeten wennen aan zijn nieuwe thuis. Dit kan enige tijd vergen. U kunt tijdens deze opvolgingsmomenten ook eventuele vragen stellen.